Laborator analizlərin aparılması

Laborator analizlərin aparılması

Laborator analizlərin aparılması

Laboratoriya kliniki-diaqnostik məqsədlər üçün nəzərdə tutulan 1300-dən artıq laborator müayinənin aparılmasına imkan yaradır.

Laboratoriyanın tədqiqat sahəsinə daxil olanlar:

 • Kliniki
 • Hematoloji
 • Biokimyəvi
 • Koaquloji
 • Allergik
 • Hormonal
 • İmmunoloji
 • Seroloji
 • Mikrobioloji müayinələr
 • İltihab prosesinin və autoimmun xəstəliklərin markerlərinin təyini
 • PZR-diaqnostika
 • Dərman monitorinqi