Evdə inyeksiyalar

Evdə inyeksiyalar

Evdə inyeksiyalar

■ analizlərin götürülməsi;
■ rentgen çəkilməsi;
■ istənilən profilli mütəxəssisin konsultasiyası;
■ EKQ;
■ USM;
■ EXO-KQ;
■ arterial təzyiqin monitorinqi;
■ Holter monitorinq;
■ fizioterapiya, massaj;
■ elektroensefaloqramma (EEQ);
■ tibbi heyətin uşağa və ya yaşlı insanlara qulluğu;
■ inyeksiya şəklində müalicə kursunun aparılması;
■ həkim tərəfindən təyin edilmiş venadaxili və əzələdaxili inyeksiyalar, venadaxili infuziyalar, sarğılar.