EKQ və EXO – KQ

EKQ və EXO – KQ

EKQ və EXO – KQ

Elektrokardioqramma (EKQ) – ürəyin bioelektrik aktivliyinin müayinə üsuludur. Həm yaşlı insanlarda, həm uşaqlarda kardioloji diaqnostikanın ən yayılmış metodudur.
EKQ-yə göstərişlər:
 
 
 •  İstənilən ürək xəstəlikləri (aritmiyalar, ürək çatmamazlığı, ürək qüsurları, infarkt və s.)
 •  40 yaşdan sonra ildə 1 dəfə
 • Siqaret çəkmə
 • Hiperxolesterinemiya (qanda xolesterinin yüksəlməsi)
 • Hamiləlik müddəti
 • İstənilən cərrahi müdaxilədən əvvəl
 
Exokardioqrafiya (EXO-KQ) - ürəyin ultrasəs müayinəsidir. Hər hansı bir üzvü yaxud funksional patologiyanı aşkar etmək üçün EKQ müayinəsi kifayət deyil və mütləq EXO-KQ müayinəsindən keçmək məsləhətdir.
 
 • Ürəyin anatomik quruluşu və qapaq aparatı,
 • Ürək əzələsinin vəziyyəti,
 • Qanın kameralarda hərəkəti,
 • Sistolik və diastolik funksiyalar,
 • Perikard boşluğunun vəziyyəti haqqında çox dəqiq məlumatlar əldə etmək mümkündür. Hər bir halda müayinə Kardioloq tərəfindən aparılır və dəyərləndirilməlidir.
Sağlamlığınız sizin sərvətinizdir!